How about remaking 'Ewoks take Manhattan', 'Ewoks Treasure Island' and 'The Ewok's Wizard of Oz'?

or

an Ewok Matrix Trilogy

or

Ewoks Vs Predator & Alien/Ewoks vs Freddy & Jason/Ewoks vs...